Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Vysokoškolští studenti během pandemie

Vítejte!

V loňském roce Sociologický ústav AV ČR a Fakulta sociálních věd UK mapovaly životní a studijní situaci studentů. Na tuto aktivitu navazuje současná studie, kterou zaštiťuje výzkumné konsorcium odborníků z řad psychologů a sociologů z několika vysokých škol v ČR. Cílem studie je zaměřit se na to, jak se vám, studentům vysokých škol, daří a jak se vyrovnáváte nejen s distanční výukou. Vaše anonymní odpovědi budou velmi užitečné také pro vedení univerzit a fakult, kde studujete, a budou sloužit jako cenná zpětná vazba a také jako indicie, zda univerzity efektivně cílí svou pomoc.

Pro zajímavost uvádíme, že výsledky loňské studie byly poskytnuty zapojeným univerzitám a posloužily jako podnět pro jejich fungování v dalším akademickém roce. Základní zjištění jsme shrnuli v tiskové zprávě.

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který zabere zhruba 15 minut. Vyplňování můžete kdykoliv v jeho průběhu ukončit, účast je zcela dobrovolná. Šetření je anonymní.


Moc si ceníme Vaší ochoty účastnit se studie věnované dopadům pandemie COVID-19 na vysokoškolskou populaci. Studii připravil interdisciplinární tým sociologů ve spolupráci s psychology. Budeme se Vás ptát na otázky, které by pro Vás mohly být citlivé jako je například duševní pohoda, fyzické zdraví nebo otázky týkající se Vašeho života obecně a také základní demografické údaje (např. pohlaví a věk).

Přečtěte si, prosím, níže uvedené podmínky, než vyjádříte souhlas s účastí. Pokud Vám není cokoli jasné, můžete kontaktovat výzkumníky a informovat se ohledně výzkumu ještě předtím, než se zapojíte (podrobnosti níže).

Musím se výzkumu účastnit?

Vaše účast ve výzkumu je zcela dobrovolná. Můžete ji ukončit kdykoli z jakéhokoli důvodu ještě před odesláním svých odpovědí tím, že zavřete svůj internetový prohlížeč.

Jak budou údaje použity?

Vaše údaje zůstanou důvěrné. Data budou anonymizována a dále uchovávána podle bezpečnostních předpisů. Datový soubor bude uchováván po dobu minimálně 10 let od publikování nebo zveřejnění. Získaná data budou využita jako podklady pro akademické publikace a výzkumné zprávy, které budou poskytnuty zapojeným univerzitám a fakultám.

Kdo bude mít přístup k Vašim údajům?

Výzkumný tým zpracuje údaje, které poskytnete, za účelem výše popsaného výzkumu. Žádáme Vás o svolení použít Vaše anonymizované údaje ve vědeckých studiích a sdílet anonymizované údaje s dalšími výzkumníky (např. v on-line databázi). Veškeré osobní údaje, které by mohly vést k Vaší identifikaci, budou vymazány nebo změněny ještě předtím, než bude soubor sdílen s jinými výzkumníky nebo než se výsledky zveřejní.

Co dělat, pokud máte pochybnosti o zacházení s Vašimi údaji?

Projekt byl posouzen a schválen Komisí pro etiku výzkumu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pokud máte obavy související s jakýmkoli aspektem projektu, kontaktujte, prosím, Petra Soukupa (petr.soukup@fsv.cuni.cz), který Váš dotaz ochotně zodpoví a bude Vás informovat, jak budeme Váš podnět řešit.

Pokud jste si přečetl(a) výše uvedené informace a souhlasíte s účastí ve výzkumu, označte, prosím, níže svůj souhlas.